Przyjaźń kobiet – kim jest doula?

Każdego roku pod koniec marca obchodzimy Międzynarodowy Tydzień Douli, czyli World Doula Week. To dla nas szczególne święto. Dlaczego? Bo właśnie dzięki temu, że w 2013 roku spotkałyśmy się z Magdą na doulowej ścieżce, powstała Fundacja Polekont.

Kim jest doula?

Doula to z greckiego kobieta, która służy. Ale nie jest nazywana służącą: niektórzy mówią o niej „piastunka rodzącej”, inni „przyjaciółka do wynajęcia”. Trudno znaleźć skrótową, właściwą definicję.

Doule to kobiety najczęściej już doświadczone we własnym macierzyństwie, choć nie jest to warunek konieczny. Oferują wsparcie emocjonalne, fizyczne i informacyjne. Mają wiedzę o fizjologicznym przebiegu porodu, jednak nie zajmują się jego medyczną stroną. Doula nie musi mieć wykształcenia medycznego, gdyż jej zadaniem jest troska o rodzącą i jej potrzeby, a nie troska o przebieg samego porodu.

Czym zajmuje się doula?

W dawnych czasach kobiece wspólnoty zapewniały młodym matkom szerokie wsparcie. Mogły one liczyć na pomoc w trudach macierzyństwa, uczyć się od starszych i doświadczonych kobiet, obserwować je i naśladować. Dziś, gdy rodziny wielopokoleniowe to rzadkość, wielokrotnie zdarza się, że własny noworodek jest pierwszym, którego młoda kobieta widzi w życiu. Dodatkowo, częste migracje sprawiają, że coraz częściej żyjemy z dala od najbliższej rodziny i nie ma co liczyć na codzienne wsparcie własnej mamy.

Doula wypełnia lukę, która powstała w wyniku różnych przemian społecznych. Trochę „matkuje matce” i pomaga jej w wyzwaniach, jakie niesie macierzyństwo. Oswaja zmiany i lęki, pokazuje różne ścieżki wyboru, podąża za potrzebami kobiety.

Gdy ktoś już słyszał o douli, często myśli o niej jako towarzyszce do porodu. Tej, która wie jak masować, dodać otuchy, czy wyszeptać do ucha odpowiednie słowa mocy. Jednak wiedza i wsparcie douli mogą być pomocne także w ciąży czy po porodzie.

Wsparcie w ciąży

Oczekując narodzin dziecka, młodzi rodzice szukają informacji o porodzie i opiece nad noworodkiem. Coraz więcej par korzysta z usług szkół rodzenia, a także opieki położniczej.

Pamiętaj, już od 21. tygodnia ciąży masz prawo do edukacji przedporodowej u wybranej przez Ciebie położnej środowiskowo-rodzinnej.

Niektórzy szukają pomocy właśnie u douli, która może pomóc napisać plan porodu, oswoić burzę hormonów, pokazać przydatne techniki masażu czy podpowiedzieć co zapakować ze sobą na czas pobytu w szpitalu.

Towarzyszenie przy porodzie

Doula jest przy rodzącej przez cały czas porodu. Nie obowiązują ją zmiany dyżurów, nie zajmuje się nikim innym w tym czasie. Od momentu wezwania przez rodzącą, stale jej towarzyszy, aż do momentu pojawienia się dziecka na świecie. A potem tak długo, jak tylko życzy sobie tego młoda matka. Doula nie zajmuje się medyczną stroną porodu: to zadanie położnych i lekarzy. Jej rolą jest towarzyszenie rodzącej oraz jej parterowi, jeśli uczestniczy w porodzie. Doula wspiera swoimi dłońmi masując, robiąc okłady, podając wodę czy pomagając wejść pod prysznic. Motywuje, wzmacnia i dodaje otuchy. Dzięki stałej obecności we wszystkich fazach porodu, daje tak ważne poczucie bezpieczeństwa.

Opieka w połogu

Okres po porodzie zaskakuje wiele młodych mam. W czasie ciąży główny nacisk kładziony jest na sam poród. A to, co po nim, przedstawiane jest jako kilka tygodni „dochodzenia do siebie” po trudach wydania dziecka na świat. Jednak to właśnie w tym czasie kobiety często potrzebują największego wsparcia. Od prostego wysłuchania, przez przytulenie, otarcie łez, aż do prozaicznej pomocy w codziennych czynnościach. Doula bywa wtedy niezastąpionym wsparciem, nie tylko dla młodej matki, ale także dla jej partnera. Może być także pomocna, gdy potrzebna jest konsultacja z konkretnym specjalistą zajmującym się matką lub dzieckiem. Większość doul współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin, takich jak doradcy laktacyjni, psychologowie, położne, lekarze specjaliści czy fizjoterapeuci.

Kobieca różnorodność

Doule zrzeszają się w Stowarzyszeniu Doula w Polsce. Są bardzo różne, jak to kobiety. Choć wszystkie zajmują się wspieraniem kobiet w ciąży, porodzie i po nim, każda robi to na swój sposób. Dlatego też szukając swojej douli, warto spotykać się i rozmawiać tak długo, aż trafi się na tę właściwą. Doula uczestniczy w bardzo intymnym, osobistym doświadczeniu kobiety i jej rodziny. To zaszczyt i ogromna radość, gdy jest się gościem w tak szczególnym czasie. Jako doule, niezmiernie doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzono i celebrujemy spotkanie z każdą kobietą.

Doulowa przyjaźń

Gdy w 2013 roku spotkałyśmy się z Magdą na szkoleniu laktacyjnym oraz walnym zebraniu członkiń Stowarzyszenia Doula w Polsce, nie wiedziałyśmy jeszcze, że owocem tej znajomości stanie się Fundacja. Pod sztandarem Stowarzyszenia współorganizowałyśmy w Krakowie różne wydarzenia doulowe, rozeznając równocześnie lokalne potrzeby. Tak zaczęła nam kiełkować myśl stworzenia organizacji wspierającej, która w 2015 roku przekształciła się w Fundację Polekont Istota Przywiązania.

A tymczasem w Klubie

W Klubie Rodziców Fundacji Polekont również świętujemy Międzynarodowy Tydzień Douli. W tym roku zorganizowałyśmy dla przyszłych rodziców Zajęcia o wsparciu w porodzie ze strony osoby towarzyszącej oraz Warsztaty masażu w porodzie.

Zapraszamy też na wydarzenie Krąg Opowieści Porodowych w ostatni piątek marca 2019.

Więcej o doulach

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o doulach, zapraszamy do lektury projektu Jestem Doulą.