Polityka Prywatności i...

Polityka Prywatności i Wykorzystania Plików Cookies w Fundacji Polekont Istota Przywiązania

1. Informacje ogólne

1.1. Polityka Prywatności i Wykorzystania Plików Cookies ma na celu poinformowanie odwiedzających stronę internetową o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z serwisu Fundacji Polekont Istota Przywiązania dostępnego pod adresem www.fundacjapolekont.pl (dalej zwanego Serwisem), a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu jest jego Użytkownikiem.

1.2. Fundacji Polekont Istota Przywiązania dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom Serwisu ochronę ich danych osobowych oraz prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwamego Rozporządzeniem
 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

1.3. Administratorem danych jest Fundacja Polekont Istota Przywiązania (KRS 0000539190, NIP 6821770452, REGON 360555650), zwana dalej Administratorem.

1.4. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Fundację Polekont Istota Przywiązania można kontaktować się poprzez adres email: fundacja@fundacjapolekont.pl lub na adres korespondencyjny: Fundacja Polekont Istota Przywiązania, ul. ks. Mikołaja Kuczkowskiego 14/14, 31-619 Kraków.

2. Zakres i cele przetwarzania danych przez Fundację Polekont Istota Przywiązania

2.1. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym przez nich poziomie. Dane zbierane są aktywnie (tj. dane, które dobrowolnie podaje sam Użytkownik) lub biernie (tj. dane automatycznie zapisywane przez serwer).

2.2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie oraz do realizacji działań statutowych Fundacji Polekont Istota Przywiązania, na przykład:

2.3. Fundacja Polekont Istota Przywiązania dla realizacji usług w Serwisie zbiera następujące dane:

 • imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy)
 • adres
 • numer telefonu
 • adres e-mail

przy czym zakres zbieranych danych różni się w zależności od usługi wybranej przez Użytkownika.

2.4. Podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Fundację Polekont Istota Przywiązania automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP są gromadzone wyłącznie w celach statystycznych lub jako pomoc przy wykrywaniu spamu i są anonimowe.

2.5 Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email Użytkownika (tak zwany hash), może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy jest ona skonfigurowana dla tego użytkownika. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką prywatności usługi Gravatar. Po zatwierdzeniu komentarza w Serwisie, obrazek profilowy Użytkownika będzie widoczny publicznie w kontekście jego komentarza. Dodatkowo, treść komentarza wprowadzonego w Serwisie przez Użytkownika może być sprawdzony za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu świadczonej przez zewnętrzny serwis.

2.6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Fundację Polekont Istota Przywiązania takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe.

3. Uprawnienia Użytkowników Serwisu

3.1. Fundacja Polekont Istota Przywiązania zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności prawa do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w szczególności do otrzymania potwierdzenia czy dane Użytkownika są przetwarzane przez Fundację Polekont Istota Przywiązania i w jaki sposób,
 • aktualizacji swoich danych osobowych jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne
 • usunięcia swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
 • w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody Użytkownika, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe narusza według Użytkownika przepisy Rozporządzenia

3.2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien kontaktować się z Fundacją Polekont Istota Przywiązania za pomocą danych kontaktowych określonych w punkcie 1.4.

4. Newsletter

4.1. Newsletter Fundacji Polekont Istota Przywiązania zwany dalej Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji Polekont Istota Przywiązania. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail, co najmniej raz w miesiącu, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4.2. Aby zasubskrybować Newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.fundacjapolekont.pl/newsletter oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

4.3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w wymieniony link, adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów Newslettera, a jego dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

5. Pliki cookies

Opracowanie poniższej polityki cookies jest chronione prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska i pochodzi ze strony wszystkoociasteczkach.pl.

5.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

5.2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

5.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

5.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

5.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies:

 • sesyjne (session cookies), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • stałe (persistent cookies), które są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.6. W ramach Serwisu stosowane są następujące kategorie plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki czy wyglądu strony internetowej
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań

5.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania Użytkownika (przeglądarki internetowej).

5.8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5.9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

5.10 Artykuły umieszczone w Serwisie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.) z innych witryn. Treści te zachowują się analogicznie, jak w chwili gdy Użytkownik sam bezpośrednio odwiedza konkretną witrynę. Witryny te mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia oraz monitorować interakcje Użytkownika z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie tych interakcji, jeśli Użytkownik posiada konto i jest zalogowany w zewnętrznej witrynie. Użytkownik powinien zapoznać się w takim przypadku z polityką prywatności stosownej witryny.

6. Zabezpieczenie danych

6.1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których danymi zarządza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

6.2. Fundacja Polekont Istota Przywiązania zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług Fundacji. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, poza przypadkami uzyskania uprzedniej zgody ma takie działanie ze strony Użytkowników, których dotyczą oraz przypadkami w których obowiązek przekazania danych będzie wynikać z przepisów prawnych.

6.3. Fundacja Polekont Istota Przywiązania stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.4. Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Fundacja Polekont Istota Przywiązania zabezpiecza dane osobowe Użytkowników stosując wysoki poziom zabezpieczeń oraz wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

6.5. W Serwisie pojawiają się linki do innych stron internetowych (np. Facebook, YouTube, Instagram). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Fundację Polekont Istotę Przywiązania. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownicy powinni się zapoznać.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie się do jej przestrzegania.

7.2. Fundacja Polekont Istota Przywiązania ma prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez zamieszczenie jej nowej treści na stronie www.fundacjapolekont.pl/dokumenty.

7.3. Fundacja Polekont Istota Przywiązania nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

7.4. Fundacja Polekont Istota Przywiązania w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu.

7.5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

7.6. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Fundację Polekont Istota Przywiązania polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu mogą kontaktować się z Fundacją Polekont Istota Przywiązani za pomocą danych kontaktowych określonych w punkcie 1.4.