Regulamin Serwisu...

Regulamin Serwisu internetowego Fundacji Polekont Istota Przywiązania

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis internetowy Fundacji Polekont Istota Przywiązania, dalej zwanej Fundacją, dostępny pod adresem internetowym www.fundacjapolekont.pl, dalej zwany Serwisem, stanowi jedną z form prowadzenia działalności statutowej Fundacji.

1.2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

1.3. Osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu jest dalej zwana Użytkownikiem.

1.4. Fundacja w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w jego dostępności czy funkcjonowaniu spowodowane błędami programistycznymi, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu czy dowolnych jego elementów z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.5. Fundacja w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

1.6. Wszelkie dane podane lub pozyskane przez Fundację od Użytkowników w związku z działaniem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

1.7. Serwis przetwarza pliki cookies zgodnie z Polityką plików cookie Fundacji Polekont Istota Przywiązania.

2. Zakres Serwisu

2.1. Za pośrednictwem Serwisu, Fundacja realizuje następujące usługi:

3. Publikacja treści

3.1. Treści informacyjne publikowane w Serwisie przez Fundację obejmują:

 • treści i artykuły zamieszczane na blogu prowadzonym w Serwisie
 • treści zgromadzone w dziale Wiedza
 • opis oferty Fundacji
 • zdjęcia publikowane w galeriach Serwisu

3.2. Fundacja deklaruje, że publikowane w Serwisie treści opracowuje z najwyższą starannością. Fundacja nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność, kompletność, aktualność i prawidłowość przedstawionych informacji, a także za powstanie szkód materialnych lub niematerialnych wynikłych z pośredniego lub bezpośredniego wykorzystania lub niewykorzystania podanych informacji, bądź z wykorzystania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków szkód powstałych w wyniku świadomego działania lub rażącego zaniedbania Fundacji.

3.3. Fundacja zastrzega prawo do zmiany, usuwania i dodawania treści w Serwisie bez uprzedniego powiadomienia oraz do czasowego lub trwałego usunięcia danej treści.

3.4. Serwis może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, za których treść Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.

4. Usługa Newsletter

4.1. Serwis oferuje możliwość realizacji bezpłatnej usługi Newsletter, polegającej na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4.2. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysłany został Newsletter. Po kliknięciu w wymieniony link, adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów Newslettera, a jego dane zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

5.2. Fundacja ma prawo dokonywania w dowolnym czasie zmian w Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie jego nowej treści na stronie www.fundacjapolekont.pl/regulamin-serwisu-internetowego-fundacji-polekont-istota-przywiazania.

 

 

 

Historia zmian Regulaminu Serwisu internetowego Fundacji Polekont Istota Przywiązania:

 • 2021-08-10, aktualizacja treści Regulaminu:
  • dodanie paragrafu 3
  • uwzględnienie Sklepu
  • dodanie referencji do innych dokumentów Fundacji
  • aktualizacja punktu 1.4
 • 2021-08-08, pierwsza publikacja Regulaminu