Wypalenie rodzicielskie

Zapraszamy do przeczytania artykułu Kingi Pukowskiej o wypaleniu rodzicielskim, opublikowanego na portalu Dzieci są ważne.

Rodzic, który zaniedba własne potrzeby, może mieć kłopot z reagowaniem na potrzeby dziecka. Wypalenie rodzicielskie