Kto to jest Promotor Karmienia Piersią?

Odpowiadając na Wasze pytania, w ramach działań w projekcie Mleczne wsparcie, przybliżamy sylwetkę Promotorki Karmienia Piersią i tłumaczymy czym się zajmuje.

Promotorka Karmienia Piersią to osoba potrafiąca dzielić się z innymi matkami doświadczeniem w karmieniu piersią oraz wspierać i towarzyszyć im w trudnych chwilach: zarówno na początku mlecznej drogi, jak i w trakcie jej trwania.

Promotorka nie ma wykształcenia medycznego: tam gdzie kończą się jej kompetencję z pomocą przychodzi doradca laktacyjny.

Szkolenie na Promotora Karmienia Piersią przeprowadza Centrum Nauki o Laktacji. Jest to propozycja dla osób, które nie mają kwalifikacji zawodowych do udzielania świadczeń zdrowotnych, ale mają własne, pozytywne doświadczenia w karmieniu piersią i pragną wspierać inne matki oraz podejmować działania promujące karmienie naturalne w społeczeństwie.

Po szkoleniu praktycznym, Promotor Karmienia Piersią posiada wiele przydatnych umiejętności.

Udzielanie informacji i wsparcia matce w czasie karmienia piersią

W tym obszarze działania promotora obejmują:

 • umiejętność komunikacji niezbędnej w kontakcie z kobietą karmiącą i jej rodziną
 • ocenę gotowości matki do podjęcia karmienia piersią
 • ocenę przebiegu karmienia
 • ocenę techniki karmienia
 • przekazanie matce zasad postępowania w laktacji, które sprzyjają karmieniu piersią
 • pokazanie matce sposobu skutecznego karmienia
 • wskazanie matce symptomów najczęściej występujących problemów laktacyjnych
 • poinformowanie matki, jakie postępowanie wstępne stosuje się w przypadku najczęstszych problemów laktacyjnych
 • przekazanie matce w jakiej sytuacji konieczna jest pomoc specjalisty w dziedzinie laktacji i gdzie może taką pomoc uzyskać
 • umiejętności właściwego zareagowania, gdy sytuacja matki lub dziecka wymaga interwencji medycznej
 • pokazanie matce, w jaki sposób utrzymać laktację oraz uzyskać wystarczającą ilość mleka, kiedy karmienie bezpośrednio z piersi jest niemożliwe
 • przekazanie zasad bezpiecznego przechowywania i transportu uzyskanego pokarmu
Inicjowanie działań sprzyjających karmieniu naturalnemu w środowisku

W tym obszarze promotora skupia się na:

 • organizowaniu pracy grupy wsparcia po jej wcześniejszym zebraniu
 • współpracy z profesjonalistami w zakresie poradnictwa laktacyjnego przy organizacji punktów i poradni laktacyjnych
 • podejmowaniu współpracy ze szpitalem, przychodnią czy poradnią laktacyjną poprzez tworzenie pomostów pomiędzy matkami, a systemem ochrony zdrowia i zorganizowanym poradnictwem laktacyjnym
 • organizowaniu akcji promocyjnych na rzecz karmienia piersią (ulotki, strony www, wydarzenia, media)
 • tworzeniu lobbingu na rzecz karmienia piersią i poradnictwa laktacyjnego wobec lokalnych i krajowych władz

Zainteresowanych zapraszamy do Kontaktu z Fundacją w celu umówienia się na spotkanie z certyfikowanym Promotorem Karmienia Piersią.

Powyższe informacje pochodzą ze strony http://www.kobiety.med.pl/cnol/.